Jenis-Jenis Tumbuhan Jenis-Jenis Tumbuhan – Tumbuhan merupakan organisme yang tergolong dalam kerajaan Plantae. Dimana didalam kerajaan tersebut terdiri dari beberapa […]

Hormon Poliamin Pada Tumbuhan Hormon poliamin pada tumbuhan – dalam tubuh manusia ada beragam jenis hormon yang pastinya mempunyai fungsi […]